ÚvodČasto se ptáte

Často se ptáte

Kde najdu pojistné podmínky?

Jaké výhody má úrazového pojištění?

 • Úrazové pojištění lze sjednat samostatně i mimo životní pojištění.
 • Je vhodné pro rekreační i profesionální sportovce.
 • Lze u něj sjednat kromě standardních rizik také mnoho připojištění.
 • Rozsah pojistné ochrany lze změnit.
 • Podpora při pracovní neschopnosti.
 • Finanční pomoc členů domácnosti v případě smrti.

Co pojišťovny považují za úraz?

 • Pojišťovny mají v pojistných podmínkách definici úrazu, např.:

  Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného nebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých či nízkých teplot, plynů, par, elektrického proudu a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických), ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození zdraví nebo smrt.

 • Definice úrazového pojištění naleznete také na WIKIPEDII.

Kdy pojišťovna vyplatí plnění?

 • Pojišťovna vyplatí plnění až po ukončení šetření pojistné události. V případě trvalých následků úrazu se zpravidla čeká na ustálení těchto následků. U závažnějších úrazů tak výplatu plnění můžete očekávat až za několik měsíců i let.

Jaká je promlčecí lhůta v případě úrazového pojištění?

 • Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky; promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události.

Mám jako pojištěný nějaké povinnosti?

 • Ano, podrobnosti zjistíte ZDE.

Co znamená progresivní plnění?

 • V případě trvalých následků úrazu, ale i u denního odškodného, se můžete setkat s tzv. „progresivním plněním“. V praxi to znamená, že s čím vážnějším úrazem se budete léčit, tím větší částku od pojišťovny dostanete.

Od kdy nejdříve mohu být pojištěn?

 • Počátek pojištění si můžete určit sami. Zpravidla je možné být pojištěn od následujícího dne po sjednání pojištění. Nezapomeňte, abyste byli pojištěni, je třeba zaplatit pojistné.

Na jak dlouho si můžu pojištění sjednat?

 • Dobu pojištění si u úrazového pojištění určujete sami. Zpravidla je min. pojistná doba 1 rok. Konec pojištění je u pojišťoven určen max. věkem pojištěné osoby.

Zaplatí mi pojišťovna i úraz, který se stal v zahraničí?

 • V případě trvalých následků úrazu, denního odškodného nebo smrti ano. U ostatních připojištění, např. hospitalizaci, může být územní platnost tohoto pojištění omezena. Je třeba věnovat pozornost pojistným podmínkám, případně informacím uvedeným v IPID dokumentu, který se vztahuje k danému pojištění.

 

Nechte si spočítat nezávaznou kalkulaci

closeup-accountant-hands-counting-calculator